Skip to main content Skip to search

Revizija i računovodstvo

Aca Professional audit

REVIZIJA

Profesionalni tim, sa dugogodišnjim iskustvom, donijeće vam vrhunsku stručnu uslugu. Mi se brinemo o svemu, od knjigovodstva, arhiviranja, računovodstva, poreskog konsaltinga i čuvanja vaših računa.

Naša usluga je veoma poverljiva kao i naša lista klijenata.

MI Vam pomažemo da se fokusirate

Zašto biti komplikovan u radu administracije i računovodstva. Mi preuzimamo teret sa vašeg ramena i pomažemo vam da se usredsredite na ono što je zaista važno kako bi vaše poslovanje raslo. Sa našim kapacitetima za arhiviranje i stalnom edukacijom našeg osoblja, praćenjem promene propisa i zahteva globalnih finansija sigurni smo da možemo biti dragocen saveznik u vašoj ekspanziji.

SMANJENJE POREZA U ODNOSU NA TROŠKOVE

  • Jedan
  • Dva
  • Tri

RAST JE VAŠ PRIJATELJ

  • Jedan
  • Dva
  • Tri

Upravljačko računovodstvo se fokusira na merenje, analizu i izveštavanje koje mogu pomoći menadžerima u donošenju odluka kako bi se ispunili ciljevi organizacije. U upravnom računovodstvu, interne mere i izveštaji se zasnivaju na analizi troškova i koristi, i od njih se ne zahteva da poštuju opšte prihvaćeni računovodstveni princip

Poresko računovodstvo u Republici Srbiji koncentriše se na pripremu, analizu i prezentaciju poreskih plaćanja i poreskih prijava. Poreski sistem Republike Srbije zahteva korišćenje specijalizovanih računovodstvenih principa za poreskee svrhe koji se mogu razlikovati od opšteprihvaćenih računovodstvenih načela za financijsko izveštavanje.

U zavisnosti od njene veličine, kompanija može biti zakonski obavezna da svoje finansijske izveštaje revidira od strane kvalifikovanog revizora, a revizije obično vrše računovodstvene firme.